Skip to main content
Úvod » Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov

Predaj a servis spracovateľských liniek na recykláciu rôznych elektrických odpadov (OEEZ), ako sú napríklad Li-Ion batérie, domáce spotrebiče, kde patria chladničky, žiarivky, LCD monitory a fotovoltické panely.

Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov

Ponúkame zákazníkom predaj spracovateľských liniek na recykláciu nasledujúcich odpadov:

 • Li-Ion batérie
 • Elektrické a elektronické zariadenia
 • Malé a veľké domáce spotrebiče
 • Žiarivky
 • Dosky s plošnými spojmi
 • LCD monitory
 • FV moduly
 • Pevné disky, CD, DVD a iné optické médiá
 • a mnoho ďalších

Recyklačné linky na recykláciu elektro-odpadu, ako napríklad Li-Ion batérie z elektrických áut a iné.

Naša spoločnosť MVE – ENERGO, s. r. o. zastupuje niekoľko európskych výrobcov a sme ich partnerom pre Českú a Slovenskú republiku ako v oblasti predaja, tak aj v oblasti servisu zariadení alebo celých spracovateľských liniek.

Zákazníkom preto naša spoločnosť dokáže v spolupráci s mnohými poprednými výrobcami vytipovať a dodať na kľúč riešenie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ ) – rôzneho druhu, ako sú Li-Ion batérie z áut, batérie od PC, mobilov, akumulátory, zariadenia z bežnej domácnosti, ako napr. chladničky a iné. Odpady sú rôznych veľkostí a typov. Uvedomujeme si, že najmä recyklácia batérií, a to nielen z elektromobilov, zostáva, samozrejme, citeľným problémom. Produkcia tohto odpadu je exponenciálna, riešenie tohto odpadu zatiaľ nemá reálne, spoločensky prijateľné kontúry v rámci krajín V4, je preto nutné venovať tomu pozornosť zavčasu. Recykláciou odpadu je možné získať a opätovne využiť cenné kovy, ako napríklad lítium, kobalt, nikel alebo mangán.

Recyklačné linky na recykláciu Li-Ion batérií pozostávajúcu z procesu drvenia pod ochrannou atmosférou, s detekovacím a hasiacim vybavením, kde výstupným produktom sú jemne podrvené frakcie, ako napríklad:

 • Hliníkový granulát
 • Medený granulát
 • Čierna hmota – známa pod označením z anglického jazyka „black mass“
 • Tekutý elektrolyt – zachytávaný do IBC kontajnerov