Skip to main content
Úvod » Priemyselná technológia » Strojplast

V priestrannej testovacej novej hale je pripravená pre Vaše potreby plne automatická baliaca linka na testovanie brikiet z viacerých briketovacích lisov súčasne. Testuje sa možná kapacita balenia brikiet, čas potrebný na balenie, odstraňujú sa prípadné nedostatky. Testu sa ako zákazník po dohode viete zúčastniť osobne. Test je komplexný, zabalené brikety sú automaticky odkladané ramenom na paletu, ktorá je zabalená do fólie a odsunutá dopravníkom na koniec linky. Zabalená paleta je pohodlne z linky odobratá vysokozdvižným vozíkom.

Okrem automatickej baliacej linky sa testy pohodlne prevádzajú aj na manuálnych baliacich linkách.

Lepšie, ako stokrát počuť, je raz prísť, otestovať a vidieť!

Stránka výrobcu